Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2012

airenaaa
9636 ee6d
Reposted byCHERRYBOOM123lenifcaWredotkaEviiilchimerramikamango
airenaaa
9562 c7fc
Reposted byhannajoneybachusEviiilsadworldanimeacidsunshines4mebigevilgrin00deathbringerwishyouwerehereDangereusesCocoagentorangeinsanedreamerTomred97rogolkablyskniewdziecznamikuopoisoned-lifeMartakryskapesymistadiebitchdienimlotharachnephobicgeorgemarin33kaathubikzzuuoo
airenaaa
5851 bc90
airenaaa
4367 5a61
Reposted byjoke68sweetyouthletsgodrinktogetherwtfpanterawasderedvarethsztyletMADPANDAhowfaryouwouldgoCHERRYBOOM123JaenelleJosePhinchudazupaemilydayowasdmikrokosmosmikamangoconvoitise
airenaaa
2643 5e6c
Reposted byconfundokinkaaalonelypassengeremergency13-dayslauraandqwertyuiop
airenaaa
airenaaa
airenaaa
airenaaa
3955 00cb
Reposted fromkatalama katalama viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
airenaaa
7659 9430
airenaaa

November 16 2012

airenaaa
airenaaa
Najgorsze to te niedokończone rozmowy.
— Hotel 52
Reposted fromnivea nivea viaxsylwiawiktoriaa xsylwiawiktoriaa
airenaaa
mam oczy koloru zmęczonego. 
— Pan M kolejny raz dochodzi do głosu.
airenaaa
Przestajemy kochać siebie, gdy ktoś nas nie kocha.
airenaaa
9110 9b88
airenaaa
Najsmutniejszy rodzaj smutku to kiedy płaczesz pod prysznicem albo w łóżku w nocy, ponieważ nikomu nie pokazujesz, co naprawdę czujesz.
— znalezione.
airenaaa
8920 99f9
And I've lost.
Reposted fromsonaive sonaive viaxsylwiawiktoriaa xsylwiawiktoriaa
airenaaa
airenaaa
0415 c0c7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl